Svininfluensavaccinet dödade 21 och räddade möjligen 6

Posted on 17 februari, 2012

6


Dagen efter Sveriges Radios vilseledande uppgifter med Annika Lindes fabricerade 60 räddade av vaccinet ändrar sig text-TV och sätter en nolla efter sexan.

Vi kan åter konstatera att Public Service är his Masters Voice. Men det är bara i Lindes egen hjärna denna siffra finns. Den har ingen bärighet i verkligheten. Man tror sig veta att 6 kan ha räddats övrigt är det Lindes spekulationer utifrån hypotetiska beräkningar utan förankring i verkliga fall.

Däremot vet vi att 8 fullt friska personer plötsligt dog av vaccinet och ytterligare minst 13 i riskzonen, fick genom vaccinet dödsstöten. Hur man sedan väljer att räkna så blir det ändå minus i den reella kalkylen.

Ovanpå detta kommer alla de som blev alltifrån sjuka, till väldigt sjuka och slutligen obotligt sjuka där narkolepsin bara är toppen på isberget. Vi vet ännu inget om eftersläpningen av de gifter som vaccinerats in. Men räkna på att fler neurologiska skador mycket väl kan uppträda då en viss tröskel överskridits där människors motståndskraft av ett eller annat skäl sänkts till en nivå då skadan övertar kroppen.

Att som nu diskutera en ny vaccineringskampanj är ju ytterligt vulgärt. I normala fall skulle Socialstyrelsens Anders Tengnell för länge sedan förflyttats. Att han sitter kvar visar att den bakomliggande strukturen och nätverket är djävulsk och kräver ett ansenligt mod och uthållighet för att avslöja.

En läkare i Uppsala kräver en ny oberoende utredning.

En Bo Olsson vid Uppsala Universitet går på i vaccinationskampanjens spår och målar upp hotbilder om inte alla vaccinerar sig. Det påminner om forskare som blev uppköpta av tobaksindustrin för att tala om att tobak var ofarligt.

Helt klar går vaccinationskampanjen upp till regeringsnivå och även socialminister och folkhälsominister tycks tyvärr enrollerad eller påverkade på ett för folkhälsan nu destruktivt sätt. Lobbyverksamheten för detta ändamål har ofantliga resurser. Och vi vet varifrån.

Dessa cyniska konglomerat som gör vinster på vaccinförsäljning är fullt införstådda med att människor kommer att drabbas. Gissar att de har kalkyler på vid vilken nivå som det kan bli ansträngande ur ett slags policyvärde. Och där har vi ännu inte hamnat. Så då kan man köra vidare med nästa kampanj. Anders Tengnell och Annika Linde ställer fortfarande upp som lydiga redskap och med stöd av Public Service kanske man kan få gehör för en ny omgång. Frågan är om svenska folket går på det igen.

Dock spelar det ingen roll för branschen bara Tegnell köper in en omgång nya doser så får han gör vad han vill med dem. Att övertala folket om en ny massvaccination kommer att kräva en enorm marknadsföringsinsats. Gissa vem som betalar.

Börje Peratt