Naturvårdsverket skyddar importerad skadefågel

Posted on 20 augusti, 2014

6


31369_100912439954883_100001083812823_5081_6282470_n
Varför skydda importerad kinesisk skadefågel?

EU politikerna har stöttat fridlysningen av kinesiska mellanskarven (en extrem skadefågel) som ökat från 2000 till 250 000.

Om varje skarv tar 0,5 kilo ur sjön varje dag så kan man räkna ut att 250 000 skarvar tömmer våra vatten. Det är klarlagt att yrkesfiskarnas upptag har minskat med lika mycket som mellanskarven fångar och nu tar skarven mer än fiskarna (Länk).

De mest högljudda beskyddarna för detta skadedjur är ornitologerna med stöd av EU-politiker och Naturvårdsverket. Ornitologerna med Henri Engström i täten förvillar politikerna genom att prata atlantisk mellanskarv istället för om skadefågeln.

En anledning till att importera denna skarv var just för att deras träck är så effektiv som gödning i lantbruk. Räkna då ut vad 100 ton högoktanigt träck/vecka gör för övergödningen av Östersjön. Skarven är ett allvarligt hot mot ekosystemet! Och vi kommer att märka av det i ökad bottendöd.

Vid Naturvårdsverkets Hearing 2014 deltog ett stort antal yrkesfiskare vars inlägg man sade sig vilja ha.

”Skarvens träck dödar alla träd på ön .. Vad tror ni händer under ytan?

Men vem lyssnar på en yrkesfiskare som ser sina platser dräneras och fiskens barnkammare plundras? (Yrkesfiskare Ornö Stockholms skärgård)

Låt oss då ta en helhetssyn. Det handlar om jobbtillfällen, självförsörjning, miljön både i sjön och i luften. Närproducerat ger kortare transport och tryggar en basnäring. Det handlar också om att gynna en lokal fiskemarknad med färska nyfångade produkter. Fridlysningen av kinesiska mellanskarven måste hävas och fågeln reduceras till de ursprungliga tvåtusen med eliminering av häckningsplatser.

Varför ger inte EU stöd till en sådan lösning?
Varför vill man istället underminera vår självförsörjning?
Hur kan Centern som säger sig förorda decentralisering gå med på denna missledda centralstyrning?

Börje Peratt

Posted in: Fiske