Browsing All Posts filed under »Miljö«

Sveriges matförsörjning ur spel

maj 11, 2018

2

Svensk matförsörjning har garanterats av två basnäringar, fiske och lantbruk. EU och bristande svensk självförsörjningspolitik har slagit ut dem båda. Idag rapporterar Vetenskapsradion i SR: Sveriges matproduktionen är hotad vid kris! Samtidigt kan man på SVT se ett inslag om att gäddan blivit alltmer sällsynt och förklarar det med att lekplatser försvunnit. Således två alarmerande […]

Rökförbud sprider sig

januari 28, 2018

2

Jag älskar uteserveringar vår – och sommartid, men tyvärr förstörs den friska luften av rökare. Sidoröken är dessutom minst lika farlig som den rökaren drar in. Varför ska de som inte röker behöva riskera hälsan. Rökarens tyranni (till vilka jag har hört) är över och i detta fall stöder jag helt och fullt S förslaget: […]

Christer Olburs om hur Nordens värsta inkräktare fridlystes

april 10, 2017

3

Christer Olburs har sänt mig en ”debattartikel för kännedom fri att använda”. Det rör den kontroversiella fågeln ”kinesisk mellanskarv” som jag har skrivit om här på Debatt [1-6] och som jag menar är en miljöfara för Nordens vatten och liv.  Olburs är sannolikt den mest kunniga experten på området. Han är kritisk till mellanskarvens utbredning […]

EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord

juli 25, 2016

30

Den kinesiska mellanskarven är en mycket skicklig fångare av fisk och används i Kina för just denna egenskap. Dess högoktaniga träck kom under 1800-talet att importeras till Europa och användes inom jordbruket som gödningsmedel. Även fågeln importerades av holländare under 15/1600-talet och fick spridning i Europa men kom att utrotas i Europa under 1800-talet sannolikt […]

EU, Ornitologer och Naturvårdsverket tar död på Östersjön

juni 22, 2016

8

Aftonbladet har tagit in en artikel som försvarar mellanskarven. Centerpartisten Gustav Hemmings har tagit strid för dess avskjutning. ”Låt skärgården få liv igen – skjut skarven” rubricerar han debattsvaret . Jag kan inte annat än hålla med. Eliminera den kinesiska mellanskarvens bosättningar. EU hycklar om miljöarbete i Östersjön EU-revisorer kritiserar svagt miljöarbete i övergödda Östersjön. […]

Luftföroreningar och klimatförändringar

februari 1, 2015

1

Luftföroreningar ger många en för tidig död, rapporterar SR som en nyhet från Naturvårdsverket 2015. Jag kommer att tänka på min ”je suis Charlie”- karikatyr från 1974 om den dåvarande miljöförstöringsdebatten. Jodå många aktivister sågs med ciggen i munnen även inomhus då det på den tiden röktes överallt. Jag kan knappats klandra dåtidens rökare och jag […]

Ödesval och populism

juli 28, 2014

1

Vi står inför ett kommande val då politiker ska tillsättas för att inte bara lösa problem utan att också presentera visioner inför framtiden. Vi står sannolikt inför ett ödesval vilket gör beslutet än svårare. Med en mångfald av problem inte bara i vårt samhälle utan i Europa och världen blir det omöjligt att följa med […]